„Jedná se o listinu z roku 1257, je to faximile listiny pána Smila z Lichtemburka, kde se město Přibyslav poprvé zmiňuje v souvislosti s těžbou stříbra,“ upřesnil místostarosta Michael Omes.

Listina je uložena v Moravském zemském archivu Brno. Dobová pečeť se ale už nezachovala. Její kopie zatím „odpočívá“ v havlíčkobrodském archivu, kde zůstane až do letošního podzimu.

„Kromě listiny Smila z Lichtemburka bude k vidění například dokument z roku 1631, kterým se městu dovoluje mít vlastní znak a listiny z roku 1441, v nichž je městu uděleno takzvané hamernické právo,“ doplnil místostarosta Omes.