Některé z dětí jsou ve štocké škole zapojeny do projektu Zmizelí sousedé a mapují osudy členů jedné německobrodské židovské rodiny za války. Procházka Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau trvala celkem šest hodin (na snímku známá brána s kolejemi v A.II.), předcházela jim osmihodinová cesta tam a následovala stejně dlouhá zpět.