V Přibyslavi se zastupitelé sejdou už příští středu. Jednání se zúčastní i pozvaní zástupci firmy Timex. „Nejdřív potřebujeme získat potřebné informace. Uran je drahá záležitost. Městu by mohla přinést peníze. Já, teď ale mluvím jenom sám za sebe, bych se těžbě uranu na Brzkově nebránil,“ říká starosta Přibyslavi Jan Štefáček.

Samozřejmě rozhodující slovo budou mít nakonec přibyslavští zastupitelé, kteří ale nejsou v názorech jednotní. Jak starosta naznačil, mohlo by dojít i na referendum, kde by o zahájení průzkumných prací rozhodovali sami občané Přibyslavi.

Může jít o vysoké částky

Trvá však na tom, že by to mohlo regionu výrazně prospět po finanční stránce, protože část výtěžku by podle všeho měla zůstat v regionu. V případě uranu může jít o vysoké částky.

Zastupitel Libor Joukl ale zaujímá už dnes jasně negativní stanovisko. „Těch důvodů je mnoho. Mámo tom podrobnou zprávu. Například mě zajímá, jak se bude uran vozit na zpracování,“ ptá se zastupitel.

Podobný názor má například i Pavla Ježková: „Jsem proti těžbě, obávám se o svoje zdraví a také příroda bude poškozená.“

Termín zatím není jasný

U obce Brzkov se již nachází jedno uranové ložisko, při podrobném průzkumu tam byly dříve vyhloubeny více než dvě desítky kilometrů chodeb. Termín, kdy bude zasedat tamní obecní samospráva, ještě nebyl stanoven.

Průzkumné práce by měly trvat asi čtyři roky. Platila by je australská společnost, která projevila zájem o investování do uranového dolu v Rožné na Žďársku. Zamítlo to ale ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podle něj totiž nejdřív bude třeba prověřit zásoby uranu, protože se jedná o vstup cizího kapitálu do státního dolu.