„Nádrž má v plánech budoucího rozvoje regionu stále zakreslenou ministerstvo zemědělství, nevyřadilo ji, přestože obec Stříbrné Hory proti její stavbě důrazně protestuje. Osobně jsem ministerstvo navštívila, ale výsledek žádný,“ říká starostka Marie Kolláriková.

Proti stavbě protestuje i celý Svazek obcí Přibyslavska, kam Stříbrné Hory patří. Nádrž by znamenala velmi přísná ekologická opatření.

V blízkosti nádrže by se nesmělo stavět, omezilo by se podnikání a turistický ruch, to by ohrozilo budoucnost obcí i jejich ekonomický rozvoj. Podle starostky Kollárikové může mít stavba nádrže i další vážné důsledky. V minulosti byly v celé lokalitě podzemní štoly, těžila se stříbrná ruda. „Oblast je poddolována ,“ obává se starostka Kolláriková.