„Zastupitelstvo však stále dostává žádostí od lidí, kteří si přejí změnu územního plánu. Na doporučení odborů města i krajského úřadu jsme se dohodli, že změny budeme pořizovat souhrnně,“ vysvětlil radní Tomáš Hermann. Žádosti od občanů, firem i orgánů státní správy nebo od města budou evidovány na odboru rozvoje města a dvakrát ročně – v říjnu a v dubnu, bude zahájeno jejich pořizování.

„Chceme tak zefektivnit celý proces, který by měl být i kratší. Pokud by některá změna byla pro město důležitá, na základě usnesení zastupitelstva může být její zahájení i mimo stanovené termíny. Příkladem může být změna v souvislosti s trasou obchvatu,“ doplnil Hermann.