Obrazy v polovině osmdesátých let objevili pracovníci brodské Galerie výtvarného umění na půdě klášterního kostela Svaté rodiny pod vrstvou holubího trusu. Nepodařilo se však sehnat peníze na restaurování, a tak byly uloženy do depozitáře.

Nyní díla vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten je městu nabídl poté, co se nepodařilo sehnat galerii, jež by se o ně postarala. Zájem o lunety projevil i kraj Vysočina. Ten však nezaručoval, že zůstanou v Havlíčkově Brodě. Uvažovalo se o umístění na hrad Kámen a hrozilo rozptýlení sbírky.

Soubor tvoří dva cykly obrazů. První je mariánský a druhý zobrazuje výjevy ze života svatého Augustina. Malířů bylo více a podle archivů mezi ně patřil i Antonín Stamic. Plátna ale nejsou signovaná, proto nelze autorství u žádného z nich s jistotou určit.

Lunety byly původně rozmístěny po obvodu kláštera a zůstaly na svém místě i po odchodu augustiánů na konci osmnáctého století. Sejmuty a uloženy na půdu byly zřejmě až na počátku století dvacátého. Po restaurování by se zřejmě měly vrátit na svá místa v budově bývalého kláštera, v němž nyní sídlí různé instituce.

Otázka restaurace značně poničených obrazů není zcela dořešena. Podle ředitelky Galerie výtvarného umění Hany Novákové bude velice nákladná. Město již jedná pražskou Akademií výtvarných umění o tom, že se oprav ujmou její studenti v rámci svých diplomových prací. Ani toto řešení by však nebylo zadarmo a šlo by o velmi zdlouhavý proces.

„Akademii každoročně opouští jen několik málo absolventů, a i kdyby se ve svých pracích věnovali pouze našim lunetám, trvala by oprava obou cyklů mnoho let,“ sdělila Nováková.