O případ rodiny se zajímal senátor Petr Pithart a místo navštívil. Deník se senátora zeptal na jeho názor.

Myslíte si, že rodina bydlící ve stanu nemá možnost situaci vyřešit?

Romové ve stanu mohou za svou situaci do značné míry sami. Mluvil jsem s otcem rodiny a sám mne ujišťoval, že práce je v Brodě dost a že si příležitostnými pracemi docela hodně vydělá. Nedokázal však vysvětlit, proč si dosud nenašel stálý pracovní poměr. Kdyby ho měl, město by s ním snad jednalo vstřícněji.

Budete se v případu dále angažovat?

Mohu ho sledovat, zprostředkovávat jednání, zkusit někoho přesvědčit. Nic víc dělat nelze, a ani by to věci nepomohlo.

Co si myslíte o systému přidělování městských bytů? Měly by být sociálně slabší rodiny ve výběrových řízeních zvýhodněny?

Nestačí sestavit pořadník podle sociální potřebnosti! Ti, co nic nedělají, by tím pádem měli nejvýhodnější pozici. Je třeba případ od případu sledovat, co sociálně slabší zájemci o byt sami dělají pro zlepšení své situace. V jakém stavu je jejich stávající obydlí, zda posílají děti do školy a podobně. Tomu, kdo si snaží pomoci, má být pomoženo.

Čeho by se měli představitelé měst v této citlivé oblasti především vyvarovat?

Nelze budovat popularitu místních politiků na stěhování nepřizpůsobivých občanů na jedno místo. Vznik ghett a jejich pozdější rozrůstání, to jsou vždy negativní jevy, ať již k nim dochází organizovaně nebo spontánně.