„Zajímavé je to, že tentokrát iniciativa nevzešla od nás, ale od německých partnerů,“ prozrazuje místostarosta Přibyslavi ,Michael Omes. Podle jeho slov zájem vzešel přímo od majitele německé firmy ACO, která má v Přibyslavi dceřinou společnost.

„Šéf firmy na Vysočině několikrát byl, a tak si Přibyslavsko oblíbil, že projevil přání navázat spolupráci na vyšší úrovni. Nové partnery se chystáme pozvat na podzimní oslavy 750 let od první historicky doložené písemné zmínky o Přibyslavi,“ říká Michael Omes.

Jak zdůraznil, z podepsání partnerské smlouvy nevyplývají pro Přibyslav žádné finanční ani jiné hmotné závazky. Bude mít pouze formu smlouvy o přátelské spolupráci, stejnou jako má Přibyslav už dvanáct let s nizozemským městem Mook en Middelaar.

Přátelství bez hranic

Podle smlouvy se obě strany zavazují pouze udržovat přátelské kontakty, vyměňovat si zkušenosti a podle možností se vzájemně navštěvovat.

To například družba s nizozemským Mookem podle starosty Omese plní do důsledků. Kontakty přerostly až k osobnímu přátelství českých a nizozemských rodin. Družbu s Mookem navázala Přibyslav ve spolupráci s bývalým starostou Světlé nad Sázavou. Druhým městem v pořadí je slovenská Sliač.

„Někteří obyvatelé Přibyslavi projevili před třemi lety zájem navázat kontakty se Slovenskem z několika důvodů. Češi mají ke Slovensku dlouholeté vazby, je to blízko a není tady jazyková bariéra,“ vysvětluje Omes.

Partnera na Slovensku si Přibyslav hledala podle zeměpisné polohy a přibližně stejné velikosti ve spolupráci s krajským úřadem v Jihlavě. V současné době tedy má Přibyslav tři partnerská města, což je podle místostarosty až dost. O udržování družebních vztahů pečuje na radnici dokonce už zvláštní komise zaměřená výhradně na zahraniční kontakty.