Na náročné opravy teď může přispět i ministerstvo

Tím se Bechyňův dům zařadil před několika dny do kategorie přibyslavských nemovitostí, které mají šanci získat na opravy peníze z ministerstva kultury.

V Přibyslavi už má tento statut například nejstarší dům čp. 4 v centru a dům čp. 60 s unikátní historickou fasádou za 16. století.

„Konkrétně Bechyňův dům je objekt, kde se zachoval původní stavební styl 30. let z období první republiky. A má velmi bohatou historii, stojí na místě bývalého měšťanského obchodnického domu. Pochází odtud známá rodina Bechyňových, architektů a badatelů. Například po entomologu (odborníku na brouky a hmyz) Janu Bechyněm pojmenovali v jižní Americe dokonce celou horu,“ dal nahlédnout do historie místostarosta Michael Omes.

Větší šance na dotace

Bechyňův dům, který si již delší dobu žádá nutné opravy fasády, se tak stal součástí městské památkové zóny. Tu vyhlásilo město Přibyslav v roce 1992 a znovu její statut obnovilo před dvěma lety.

„Města, která mají památkovou zónu, mají větší šance na získání peněz od ministerstva kultury na obnovu památek. Takové opravy jsou totiž velmi drahé a musí se vykonávat podle pokynů památkářů. Podmínky přidělení dotací jsou ale rok od roku složitější,“ upřesnil místostarosta Omes.

Již druhým rokem se město ve spolupráci se soukromým majitelem snaží o kompletní rekonstrukci historického domu čp. 4, nejstaršího v centru. Bude stát nejméně 10 milionů.

Majitel získal již loni státní dotaci 400 tisíc korun, dalších 150 tisíc korun přidalo město Přibyslav.