Dokonce i úřady dál raději rozesílají doporučené obálky

Nařízení, aby každá obec měla elektronickou úřední desku, podatelnu a elektronický podpis, vzešlo z ministerstva informatiky. Téměř před dvěma lety si tento nový způsob komunikace snažila osvojit i obec Maleč na Chotěbořsku.

„Koupili jsme si speciální program, který nám je zatím k ničemu. Možná jednou budou všechny úřady a instituce mezi sebou elektronicky komunikovat, ale zatím jsou to jen zbytečně vydané peníze,“ míní starosta Karel Musílek, který dál otevírá obálky s doporučenými dopisy a vyřizuje zprávy po internetu.

Prostřednictvím elektronické podatelny nechtěl zatím nikdo komunikovat ani s obcí Podmoklany na Ždírecku. „Místní si přijdou žádosti vyřídit osobně, ostatní dál věří poště a emailům,“ potvrzuje Zatřepálek. Podle starosty Musílka je úsměvné především to, že prostřednictvím elektronické podatelny nekomunikují ani úřady.

„Přitom elektronická podatelna má před běžnou e-mailovou poštou výhodu i v tom, že odesílatel se musí přesně identifikovat. Z běžného e-mailu může posílat kdokoliv cokoliv, dokonce i urážlivé anonymy, kde nelze autora vypátrat,“ uvažuje Musílek.

Dál věří poště

Elektronickou podatelnu a podpis vůbec nevyužívá ani místostarostka Chotěboře Jana Tomášková. „Podle mého názoru je to záležitost daleké budoucnosti. Většinu dokumentů máme na úřadě v písemné podobě. Stále věřím spíš běžné poště, kde mám potvrzeno podpisem, jestli adresát zásilku převzal nebo ne,“ přiznává místostarostka. Komunikace prostřednictvím elektronické podatelny a elektronického podpisu není příliš rozšířena dokonce ani na krajském úřadě.

„Tímto způsobem komunikují většinou vedoucí odborů mezi sebou, s ostatními úřady a institucemi jen příležitostně, tehdy, pokud elektronický podpis vůbec mají,“ informuje mluvčí kraje Jitka Svatošová.