Dorazili ale i radní, vedoucí některých odborů či ředitel střední školy a kulturní asociace.

„Cílem návštěvy bylo navázat oficiální spolupráci mezi městy a nalézt oblasti, ve kterých bychom mohli spolupracovat. Mimo jiné by mohlo jít i o společné projekty financované z prostředků Evropské unie,“ informovala ve Světelském zpravodaji pracovnice města Marie Kudrnová.

Do konce roku zřejmě zástupci města navštíví historické italské městečko a budou se snažit o navázání spolupráce v první fázi především mezi školami. K dalším oblastem bude jistě patřit i kultura, cestovní ruch a podobně.

V minulosti spolupracovala Světlá s nizozemským městem Haarlem, ale po změnách na obou radnicích postupně vzájemné vztahy ochladly.