„Poškození je značné, v obou varhanách je červotoč a navíc se projevily necitlivé zásahy z minula,“ přibližuje místostarosta Přibyslavi Michael Omes.

S návrhem na opravu varhan přišlo Kolegium varhaníků při kostele Narození sv. Jana Křtitele. „Varhany jsou sice stále funkční, ale do příštích let hrozí jejich nenávratné poškození,“ upozorňuje kněz Zdeněk Kubeš. Přibyslavští varhaníci vyčíslili rekonstrukci starého nástroje na milion korun. „Od ministerstva máme povolenou sbírku, proto opravy nezačnou dříve než v roce 2009,“ uvedl dále Kubeš.

Kromě veřejné sbírky se farnost pokouší získat potřebné finance pomocí benefičních koncertů. „Na koncertech se platí dobrovolné vstupné, jistá část je nutná na pokrytí nákladů, zbytek jde na podporu varhan,“ sdělil místostarosta Omes.

„ Neopravit historické varhany by byla veliká škoda,“ míní jeden z obyvatel Přibyslavi Jaroslav Šustr. A dodává, že v záležitosti sbírky se angažuje také jeho manželka. Už trochu méně nákladné renovace vyžadují varhany v Žižkově Poli. Větší část nákladů na jejich opravu byla již získána z veřejné sbírky a darů, zbývající finance se zavázala poskytnout obec Žižkovo Pole.

Oprava varhan právě probíhá a ukončena by měla být k 30. září. Benefičních koncertů na podporu přibyslavských varhan se uskutečnilo už pět. Ten poslední byl například v sobotu 25 srpna, kdy do kostela přijel zazpívat pěvecký sbor až z Liverpoolu.