Řidiči musí počítat s menším omezením dopravy v dolní části náměstí

„Z Hradu nepřišly pokyny, abychom na náměstí instalovali nějaké zábrany. Prezident si přeje, aby setkání s lidmi bylo zcela otevřené a bezprostřední,“ řekla Šárka Prokopová z městského úřadu. Technické služby kvůli očekávanému davu neplánují ani žádné stěhování květináčů či laviček, pouze jako po každé větší akci prostranství uklidí.

Co se týče dopravy, bude na ulicích k vidění více policistů, omezení bude jen jedno. „Pro auta bude uzavřena dolní část náměstí, protože tam zaparkuje prezidentská kolona. V dotčeném prostoru bude umístěna značka informující o zákazu parkování a časovém rozpětí zákazu. Kdyby tam nějaké auto přesto zůstalo, odtáhneme ho,“ informovala Prokopová.

V roce 2004 navštívil prezident také Chotěboř. Jakým způsobem se tehdy zapojila tamní městská policie? „Povolal jsem do služby dvojnásobný počet strážníků. Spolupracovali jsme s prezidentskou ochrankou – určili jsme, která místa budeme střežit my, a která oni,“ sdělil ředitel městské policie Jiří Novotný.

„Nás do dnešního dne nikdo v souvislosti s ochranou prezidenta nekontaktoval. Naši strážníci budou řídit dopravu a parkování hostů,“ uvedl ředitel havlíčkobrodské městské policie Jan Pavlík. Také počítá s rezervními silami pro případný nutný zákrok. Bezpečnost prezidenta má na starosti zvláštní policejní složka jménem Útvar ochranné služby, místní policie s ním bude koordinovat postup.

A jak asi mohou konkrétní opatření vypadat? „Na podobných akcích jsme se již podíleli. Nepředpokládám, že by na střechách byli umístěni odstřelovači. Nejspíše tam však budou pozorovatelé. Ti sledují dav a vysílačkou hlásí výskyt podezřelých osob agentům dole,“ přiblížil obvyklý postup majitel jihlavské bezpečnostní agentury Dalis BS Dalibor Štěpán. Podle něj je důležité nechovat se na setkání zbrkle, nečinit prudké pohyby a nenosit s sebou podezřelé předměty.

„Kdyby v prezidentově blízkosti třeba někdo rychle sáhl do náprsní kapsy pro pero kvůli autogramu, může se rychle ocitnout na zemi znehybněný členy ochranky,“ varuje Štěpán.