Opravu bylo nutno provést co nejdříve, aby nedošlo k jejímu propadnutí. Práce by se měly završit dnes. Řidiči by měli tímto kritickým místem projíždět s větší obezřetností.