Fokus Vysočina je organizace, která zapojuje zdravotně postižené lidi do činností, jež sami uskutečňovat nemohou. Jednou z těchto činností je i tvorba uměleckých výrobků, jejichž prezentace byla součástí Dne otevřených dveří.

Umělecké předměty mohou směle konkurovat zboží, jež se prodává na řemeslných trzích. Jednou ze šestnácti klientů denního stacionáře je i paní Svatka. „Práce se rozdělí mezi jednotlivé členy, a pokud to klient zvládne, vytváří výrobek sám. Ne každý výrobek je hotový za hodinu, je potřeba určitý čas. A také záleží na postižení klienta. Ty výrobky, které tady dnes vidíte, se nashromáždily za rok,“ vysvětluje paní Svatka.

„Pokaždé se těším, čím mě klienti překvapí. Jejich práce se stále zlepšuje,“ nadšeně popisuje návštěvnice Marie Běhounková.

Dále klienti předvedli lidovou píseň Měla babka čtyři jabka ve znakové řeči. Vycházejí vstříc sluchově postižené kolegyni, kvůli níž se znakovou řeč učí.

Na akci nechyběl ani starosta města Tomáš Škaryd, který se svěřil, že tímto dnem se jeho duševní zdraví zlepšilo. Celá akce probíhala pod záštitou radního kraje Vysočina Jiřího Vondráčka.