Pavel Nácovský zakázal svým podřízeným informovat zastupitele

„Kdyby odešel z radnice včera, tak už bylo pozdě,“ řekl místostarosta Jaroslav Doležal. Ten se zlobí z řady důvodů, například proto, že Nácovský zakázal svým podřízeným podávat jakékoli informace zastupitelům, tajemníkovi i místostarostovi. Po posledním zasedání zastupitelů zůstane úředník na radnici v pozici referenta pro granty a výpočetní techniku. Podle místostarosty však bude trvat dlouho, než se chaos po jeho úřadování dá do pořádku.

Zanechal po sobě chaos

Starosta jeden z prapůvodu problémů vidí i v tom, že Nácovský šéfoval obřímu odboru samosprávy, který měl pod sebou investice, finance, vedení úřadu, školství, kulturu, informační technologie a další oblasti.

„V takové podobě nebyl odbor udržitelný. Pan Nácovský má na kontě například nesplněné úkoly z investičních a majetkových záležitostí, nájmy polikliniky a podobně. Odbor proto rozdělíme na dvě části, na samosprávu, práci s majetkem, investicemi a podobně, a na vedení úřadu se školstvím, kulturou a dalšími,“ vysvětlil starosta Stanislav Vrba.

Právě on nechal o prázdninách provést mimořádnou inventuru, která závažnější pochybení nenašla. Jiného názoru je však místostarosta: „Ve výpočetní technice byl naprostý chaos. Několik dní se dával dohromady, protože technika neměla čísla, štítky, dohledávala se všude možně, bylo to hrozné. On za to nese jako vedoucí odpovědnost.“

Pavel Nácovský toho na svou obhajobu příliš říci nemůže:

„Směrnice města mi neumožňuje se do médií vyjádřit.“ Na úřadě je podle svých slov pět let a rezignaci nabízel již několikrát, i předchozímu starostovi Urbanovi. „Přes úředníky, kteří mají na starosti finance a investice, jsou často vedeny politické útoky. Mám za sebou hodně splněných cílů včetně tří evropských grantů,“ řekl alespoň.