Havlíčkobrodské osteocentrum, jediné v kraji, vyšetří tisíce pacientů ročně

Za loňský rok bylo vyšetřeno přes dva tisíce pacientů na denzitometrickém přístroji přímo v ordinaci. Mimo to je týdně vyšetřeno dalších asi 60-70 pacientů v osteologické ambulanci v budově nemocnice.

„Převážně jde o ženy nad 50 let. Výjimkami však už nejsou ani mnohem mladší pacientky nebo dokonce děti. Spádovost osteologického centra není omezena pouze hranicemi kraje,“ upřesňuje lékař František Šenk.

Pacienti přijíždí do havlíčkobrodské nemocnice i z přilehlých oblastí, především z Hlinecka, Chrudimska, Čáslavska a okolí Kolína. V poslední době přibývá pražských pacientů. Využívají toho, že čekací lhůty na vyšetření denzitometrem jsou na Havlíčkobrodsku podstatně kratší než v Praze.

„V diagnostice využíváme nejmodernější laboratorní testy a přístrojovou techniku. K dispozici máme celotělový dvoufotonový denzitometr a periferní ultrazvukový denzitometr,“ říká doktor Šenk.

Havlíčkobrodské osteocentrum nepracuje osamoceně, ale udržuje kontakty s Osteologickým centrem a Centrem pro klinické studie v Pardubicích, a to zejména při vyšetření dětských pacientů. Spolupracuje s dalšími pracovišti v Hradci Králové a Praze.

Denzitometrické vyšetření provádí osteocentrum na základě doporučení lékaře nebo na žádost pacienta, úkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou dle smlouvy. Osteocentrum vyšetřuje pacienty i na svoje vlastní náklady, a to v rámci preventivních programů zdravotních pojišťoven.