„Návštěva internetové adresywww.klushb.estranky.cz může být dobrým začátkem pro všechny, kteří se potýkají nebo potýkali s nějakou formou závislosti. Touží přestat, ale nechtějí být se svým problémem sami,“ upozorňuje autor stránek klubu a členu KLUSu Zdeněk Baloun.

Na stránkách seznamuje KLUS návštěvníky se svou činností, nabízí ukázky literární tvorby členů, zve na výlety a další klubové akce.