Ženy za mřížemi šanci učit se využívají, v loňském roce studovaly tři stovky z nich

Jen minulý školní rok nabídky vzdělávání využilo přes tři sta z nich. A před pár dny složila jedna z nich bakalářské zkoušky na brněnské ekonomicko- správní fakultě.

Ve světelské věznici „sedí“ ženy s nejrůznějšími činy v trestním rejstříku. Řada z nich si ovšem chce vzdělání doplnit nebo zlepšit. Pro ně je určeno školské a vzdělávací středisko, které zajišťuje většinu vzdělávacích aktivit na všech úrovních.

Od vaření po vysokou

„Na nejnižším stupni stojí kurz vzdělávání pro negramotné nebo základní škola. Na dalším pak je praktická rodinná škola, kde se vedle teoretických předmětů vyučuje i vaření, práce s výpočetní technikou nebo šití. Mezi další praktické předměty patří příprava pokrmů, složitější zvládnutí počítače, a zvláště pak rekvalifikační program šití konfekce, v nabídce je i řada jazykových kurzů,“ vysvětlil pedagog Petr Hodný.

Po ukončení některých kurzů dostávají ženy certifikáty o absolvování, aniž by v něm byla zmínka, že k tomu došlo ve vězení.

Školské a vzdělávací středisko světelské věznice už dlouhou dobu spolupracuje s dalšími vzdělávacími institucemi, například se světelskou střední školou, se kterou organizuje studium maturitního oboru. S Masarykovou univerzitou v Brně se zase podílí na projektu, díky němuž mohou odsouzené dálkově studovat vysokou školu na ekonomicko – správní fakultě. A to jak bakalářské, tak magisterské studium.

Petr Hodný však zmiňuje i další aspekt vzdělávání ve věznicích.

„Jde o terapeutické a motivační působení na odsouzené ženy, které je má vést ke správnému náhledu na spáchanou trestnou činnost. A samozřejmě i snahu, aby po propuštění vedly jiný život,“ uvedl. K tomu je určený jeden z programů, finančně podporovaný Evropskou unií.