Kolik to přinese pracovních míst, ještě nikdo neví.

Městské zastupitelstvo v pondělí schválilo prodej šestadvaceti pozemků výhercům obálkové soutěže. V ní zájemci navrhovali cenu, za kterou jsou ochotni koupit. Jediným výběrovým kritériem byla cena, a součet nejvyšších nabídek činí 147 milionů!

„Tak vysoké nabídky jsme nečekali. Peníze město neprojí, půjdou do fondu na opravy a budování infrastruktury,“ vyjádřil se místostarosta Čeněk Jůzl.

Kdo jsou vítězové „dražby“? Jde převážně o místní či regionální firmy. „Hodně z nich má ale republikový nebo i mezinárodní význam,“ sdělila starostka Jana Fischerová. Nejvíce pozemků si koupí firma Karas Krystal, zabývající se větším množstvím odvětví. Existuje naděje, že svou celorepublikovou činnost soustředí v Brodě.

Silný zájem byl o nezastavěné plochy, kde nový majitel nemusí nic bourat, a také o vojenské dílny a garáže. V nich se totiž některé druhy podnikání dají rozjet okamžitě.

Teď se nějakou dobu výherci mezi sebou budou domlouvat na drobných výměnách ploch, aby byl k pozemkům pro každého dobrý přístup a některé sousedící plochy pod jedním vlastníkem mohly být efektivně sceleny. „Pak poběží ještě šedesátidenní lhůta, po níž teprve mohou být podepsány prodejní smlouvy. Podnikat se tedy v zóně začne asi až po Novém roce,“ informoval Jůzl.

Jediné tři nabízené celky nakonec prodány nebudou. Zastupitelé neodsouhlasili prodej těch z nich, které zahrnují inženýrské sítě. Město si nad nimi chce udržet kontrolu, soukromé vlastnictví by totiž mohlo zkomplikovat přívod energií ostatním podnikatelům v zóně. „Tyto tři pozemky se daly odprodat jen tehdy, kdyby celý areál skoupila jediná firma,“ sdělil Jůzl.

Na jednom z kasárenských pozemků, který zůstává v majetku města, má vyrůst archiv. Vjezd do celé zóny bude na jiném místě než teď, ten současný nevyhovuje.

 

Soutěž o pozemky bývalých kasáren byla vzrušující

Před komisí se při otvírání navršilo celkem čtyři sta jedenatřicet obálek s nabídkami. O jeden z celků projevil zájem jediný subjekt, a tak mu pravděpodobně bude za navrženou cenu čtyř tisíc korun prodán. O nejnižsí nabídku ale nešlo, v jedné obálce byla nabídka ještě o pětistovku nižší.

Naopak nejvyšší cenu za jediný celek nabídla firma Chládek a Tintěra – patnáct a půl milionu.

Nejvíc zájemců, devětadvacet, chtělo získat pozemek s „nešťastným“ číslem třináct.

Kdyby některý z výherců z koupě ještě vycouval, musí se k pozemku vypsat zcela nová soutěž. Nelze ho nabídnout druhému zájemci v pořadí, protože to by umožnilo spekulace.