Se seznamem, který vypracovali radní spolu s odborem rozvoje města, předstoupí před zastupitele, kteří ho budou připomínkovat, doplňovat a navrhovat změny. Postupně by se z něj mohl vyklubat základ rozpočtu na příští rok.

„Investiční práce se pohybují kolem 90 milionů korun, dalších 97 milionů jsou akce, do kterých bychom se mohli pustit jen v případě, že na ně získáme dotace z Unie nebo od státu ve výši asi 70 milionů,“ prozradil místostarosta Libor Honzárek.

Stěžejními akcemi pro příští rok by se tak mohla stát oprava Vagónové ulice za 20 milionů korun, rekonstrukce komunikace U Panských za 10 milionů, plynofikace Mírovky za 6,5 milionu a podobně.

Radnice nechce zapomenout ani na chodník v parku či v Horním Papšíkově, na komunikaci z Novotnova Dvora do Baštínova, na dětská hřiště a podobně.

Z akcí, u kterých není jisté, zda se budou realizovat, protože dosud na ně nezískala radnice dotaci, jmenujme třeba 18,5 milionu korun na dokončení veřejného sportoviště Na Losích, 10 milionů na sportoviště na Plovárenské, 6,5 milionu korun na parkovací dům v Husově ulici či 3 miliony na úpravu vozovky v průmyslové zóně na letišti.

V plánu je i zateplení a zhodnocení základních škol nebo kanalizační přivaděč v Termesivech. Otázkou je, zda na tyto akce získá radnice dotace.