Významný husita zanechal stopy na Přibyslavsku, stojí však ve stínu Jana Žižky

Pro někoho jde o fiktivní osobnost, pro lidi ze Dvorka a z Kolonky o obzvláště důležitou historickou postavu, která v jejich očích zastiňuje i Jana Žižku z Trocnova. A tak podobně jako má Česko svého Járu Cimrmana či Humpolec svého Hliníka, Dvorek u Přibyslavi má husitu Jana Bjelku.

Na konci Dvorku, obce mezi Přibyslaví a Šlapanovem, zaujme kolemjedoucí prazvláštní velký dům s kaplí a vlajkami.

„Říká se tady na Kolonce, protože je to bývalá mládežnická kolonie. Sloužila k letnímu táboření katolické mládeže,“ vysvětluje Michala Pohořelá, která tu žije s rodiči. Ti mají hlavní zásluhu na tom, že budova během dvou tří let značně prokoukla. Práce je na ní ale stále ještě dost.

Není v učebnicích, zatím

Právě na prázdninovém festivalu se návštěvníci dozvídají nové objevy a výsledky vědeckého bádání kolem osobnosti Jana Bjelky.

„Není bohužel tak úplně znám z učebnic dějepisu, ale už třetím rokem se snažíme, aby se výsledky našeho pátrání dozvědělo co nejvíce lidí,“ dodává Pohořelá.

Kolega – soused Jiří Němec – se bádání věnuje velmi poctivě a výsledky neváhá zveřejnit. „Máme tu spoustu historických pramenů, které se skutečně váží k 15. století. A nejde jenom o hmotné prameny, máme tu i obraz, kde je Jan Bjelka skutečně zachycen,“ říká a ukazuje na skvrnu na obraze, který znázorňuje Mistra Jana Husa na kostnickém koncilu. Úplně vzadu stojí právě Bjelka.

Skvrna nebo portrét

„Nezasvěcenému může jeho jedinečný portrét připadat jako skvrna, ale nám ukazuje jeho obličej, šat a osobnost. Jsme si jisti, že je to on i díky vizuálnímu a genetickému porovnávání s jeho dcerou Terezií Marií,“ uvádí další „důkaz“ Jiří Němec.

„Nepodceňujte význam toho, co máte před sebou,“ varuje zpola vážně nevěřící návštěvníky Michala Pohořelá.

Husita, který se po boku Jana Žižky zúčastnil i bitvy o Přibyslav, má u Kolonky ve Dvorku také svůj pomník. Podle místních je pomníček základem budoucí velké mohyly. Vedle stojí lípa smíření s cedulkou 1424 – 2004 a symbolizuje smíření mezi katolickou a husitskou církví. „Zasadil ji náš soused, který se shodou okolností jmenuje Zikmund,“ přiblížil Němec.

Komu tyto důkazy existence Jana Bjelky stále ještě nestačí, měl by vědět, že při hloubení zdejší studny byl nalezen úlomek džbánu s monogramem JB.

Všichni, kdo věří, ale i nevěří bádání o Janu Bjelkovi, nechť se přijedou na Kolonku podívat. Protože… „Kdo tady nebyl, jako by nebyl,“ dodal na závěr Jiří Němec.