Studentky se zájmem o technologie zpracování, konzervace a restaurace skla a keramiky zamířily do depozitáře Muzea Vysočiny umístěného v podzemních prostorách archivu v Kyjovské ulici.

Právě tam se totiž nachází sbírka historické keramiky a skla. Dívky pokračovaly prohlídkou restaurátorské dílny v téže budově.

„Studentky jsou zvyklé na spolupráci s profesionálními, často soukromými restaurátory. Cílem této výpravy bylo seznámit je s pracovištěm ve státním sektoru v okresním městě. Byly velmi spokojené,“ řekl pedagog Milan Krajíček. Návštěva byla jen jednou z mnoha v tomto semestru.

Prostory v Kyjovské ulici má muzeum pronajaté od Moravského zemského archivu v Brně a jsou tam uskladněny všechny právě nevystavované sbírky. „Jedná se kromě keramiky a skla třeba i o textil a militárie,“ uvedl pracovník muzea Pavel Rous.