Podzemí Kurfürstrova domu pozve do nejstarší historie města

Je to v poměrně krátké době v pořadí již druhá nákladná obnova historické památky, kterou se město Přibyslav rozhodlo využívat ke kulturně společenským účelům.

„Ve sklepení budeme otevírat u příležitosti oslav 750 let od první písemné zmínky o Přibyslavi zbrusu novou expozici. Váže se k historii města Přibyslav od nejstarších dějin po dobývání stříbrné rudy a dobu husitskou. Nebudou chybět zajímavé exponáty, které byly nalezeny v okolí Přibyslavi. Jsou to například mlecí kameny od Stříbrných Hor,“ upřesnil místostarosta Michael Omes.

Opravy dotoval kraj

S prvními rekonstrukčními pracemi ve sklepení pod Kurfürstrovým domem začalo město Přibyslav už letos na jaře.

Firmu z Nížkova, která práce prováděla, určila radnice ve výběrovém řízení. Rekonstrukční postup radnice řídila podle předem připraveného projektu. Na pokrytí nákladů získala Přibyslav částečně dotaci z kraje Vysočina z fondu na obnovu památek, polovinu hradila radnice ze svého rozpočtu.

„Hlavní část rekonstrukčních prací spočívá v opravě klenutých stropů, vyvezení zeminy z podlahových prostor a položení kamenů, které budou tvořit chodník pro návštěvníky,“ doplnil místostarosta.

V podzemí Kurfürstrova domu tak vzniknou rozsáhlé prostory, které dají návštěvníkům nahlédnout do nejstarší minulosti města.

Je to v pořadí již druhý pokus o obnovu historicky cenných objektů v Přibyslavi. Podobným způsobem nechala radnice nedávno zrekonstruovat budovu Starého špitálu. I tady se podařilo radnici získat peníze z dotačního programu kraje určeného na obnovu památek, které jsou v seznamu objektů státem chráněných.