„Střešní plášť není dostatečně odvětráván. Během výstavby haly došlo při provádění prací na střeše k chybě ve skladbě střešního pláště,“ vysvětlil Zdeněk Berka z majetkového odboru kraje. Závada se stala předmětem reklamačního řízení. Kraj po dodavateli chce, aby chybu opravil, aniž by byl narušen běžný provoz tělocvičny. Dále žádá, aby byly opravy provedeny co nejrychleji. Firma dále musí zabránit zatečení vody do haly.

Dodavatel si nechal specializovanou firmou provést sondáže do střechy, aby zjistil, proč závada vznikla.

„Dodavatel poskytuje záruku na dílo v délce šesti let a po tu dobu odpovídá za vady včetně skrytých, které objednavatel zjistil a řádně reklamoval. Oprava nebude kraj stát žádné finanční prostředky,“ pokračoval Berka. Přitom se k záruční době připočítávají i týdny, po které se odstraňovaly reklamované vady.

Nová sportovní hala v Ledči nad Sázavou, kde se nachází i osm nových učeben gymnázia, střední odborné školy a vyšší odborné školy, byla slavnostně otevřena 16. října 2006. Stavba stála 47 milionů korun, z toho 10 milionů zaplatila ledečská radnice.