„Chceme v Josefodole vyřešit i inženýrské sítě, především kanalizaci a chodníky, které bezprostředně navazují na opravu. Chodníky a kanalizaci bude platit město. Bylo by tedy nelogické opravit silnici, abychom do ní během krátké doby znovu vstupovali,“ vysvětluje starostka Světlé Lenka Arnotová.

Radnice chce vybudovat splaškovou kanalizaci v Josefodole, na kterou by napojila Služátky a Druhanov. Svedena by byla do čistírny odpadních vod buď v Mrzkovicích, nebo by se vybudovala čistírna přímo v Josefodole.

„Vybereme tu ekonomičtější variantu,“ dodala starostka. V roce 2007 investovala Správa a údržba silnic na Světelsku 72 milionů korun, z toho v regionu Ledečska 23 milionů korun.

Jednalo se o opravy komunikací ze Světlé do Lipničky, do Závidkovic a Dolního Města, směrem do Lučice, Habrů a pokračovalo se v opravách směrem od Havlíčkova Brodu, Okrouhlice až do Světlé k mostu. Na Ledečsku má SÚS v plánu opravu silnice do Hněvkovic a Koberovic.