Jeho studium vyšší odborná škola letos zahájila, a to jak v denní, tak i dálkové variantě oborů.

„Chceme nejen rozšířit jazykové znalosti studentů, ale také je seznámit prostřednictvím jazyka s kulturou cizí země, zvyky a tradicemi. Škola proto také připravuje na příští rok spolupráci s ruskými středoškoláky z Moskvy. Jeho součástí by měl být i výměnný pobyt českých studentů v Moskvě,“ vysvětlila učitelka Blanka Hochmanová. Dodala, že projekt možná pomůže změnit i některé stereotypy myšlení, které se ve vztahu dvou slovanských národů stále objevují.

Na střední škole se vyučují obvykle dva cizí jazyky, jeden se student učí na úrovni pokročilé, druhý coby začátečník.

Pokud by se však chtěl učit jiný jazyk, má většinou smůlu. A přitom kombinaci angličtina/němčina nepovažují všichni pedagogové za ideální.

„Oba jazyky patří do stejné jazykové skupiny a pro studenty je mnohdy obtížné nesměšovat gramatické jevy, slovní zásobu či skladbu věty. V nabídce škol chybí jazyk, který by angličtině a němčině úspěšně konkuroval,“ dodala.