Alespoň to tvrdí vedoucí oddělení v Přibyslavi Jaroslav Pátek. Podle jeho informací Policie ČR na obvodním oddělení Přibyslav přeorganizovala v současné době obchůzkové služby tak, aby na obchůzkách zajistila větší množství policistů. Přes den došlo k navýšení počtu policistů ve výkonu služby v terénu.

Minimálně jedna dvojčlenná hlídka se zhruba šest hodin denně věnuje pouze městu Přibyslav a okolí a zajišťuje zejména dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností silničního provozu.

Tímto opatřením podle vedoucího Pátka došlo k velkému poklesu trestné činnosti.

Změny neminuly ani služby v noční době. Nepravidelně v různých intervalech zde slouží hlídka, která je složena z policistů místních a policistů z okresu Havlíčkův Brod. Policisté v Přibyslavi vykonávají výkon služby po celých čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu a zajišťují nepřetržitý provoz zdejšího útvaru.