Na Havlíčkobrodsku byly za záslužnou práci knihovníků odměněny tři. „Knihovna v Leštině u Světlé je dokladem toho, jak moc záleží na postoji obecního úřadu ke knihovně. Po letech stagnace jmenoval nový starosta v roce 2005 knihovnicí Janu Sukovou a ta se pustila do práce,“ začala představování knihovny ostatním Irena Císařová, vedoucí útvaru veřejných knihoven. Knihovna v Leštině se přestěhovala do nových prostor, knihovnice pořádá akce pro děti, a eviduje 101 čtenářů.

V knihovně ve Skorkově působí více než 30 let Jana Nováková, která ráda pracuje s dětmi. Děti a mládež představují pětinu čtenářů. Třetí oceněnou knihovnou regionu byla knihovna v Tisu, kterou vede Josef Hurt.

„Stará se o ni již dvacet let a pod jeho vedením se z ní stalo centrum obce, kde se schází děti i dospělí,“ chválila jednoho z tří oceněných mužských kolegů knihovnice Císařová. Na jednoho obyvatele obce tu připadá dvacet výpůjček knih ročně.

Slavnosti se zúčastnil i místopředseda senátu Petr Pithart, který řekl: „Máme nejhustší síť vesnických knihoven a nejvíce dobrovolných hasičů. Tyto dvě struktury přečkaly všechny doby. Hasiči chrání hmotný majetek, knihovny ten duchovní. A Vysočina je krajem čtenářů.“

Své tvrzení může opřít o dva nejvyšší tituly Knihovna roku, které za poslední tři roky putoval na Vysočinu.