Jak zdůraznil starosta Tomáš Škaryd, ztratila radnice trpělivost s vandaly, kteří nedodržují pravidla slušnosti.

„Na plakátovacích plochách města přelepovali načerno pozvánky na různé kulturní a společenské akce často ještě dřív, než si je někdo stačil přečíst. Zatím jsme nechávali věcem volný průběh, ale to se už brzy změní,“ vysvětlil starosta. Soukromá firma bude za výlep plakátů vybírat pevně stanovené poplatky a dohlédne na to, aby nikdo předepsaná pravidla neporušoval.

Podle starosty slibuje vedení soukromé firmy plakátovací plochy v Chotěboři do budoucna rozšířit.