Malby ve dvou vrstvách objevil akademický sochař Marcin

Klášterní kostel patří do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož odloučené pracoviště Havlíčkův Brod sídlí ve stejném komplexu budov v bývalém klášteře.

„Přistoupili jsme k opravě vnitřních omítek v kostele a odstranění nadměrné vlhkosti zdiva v zákristii. Podmínkou odboru památkové péče radnice bylo zajištění restaurátorského průzkumu před vlastními pracemi. A právě v rámci průzkumu byly v oblasti čelního oltáře odhaleny fragmenty maleb,“ vysvětlil ředitel úřadu v Hradci Králové Ladislav Košťál. Od kostela má klíče i havlíčkobrodské Muzeum Vysočiny, které tam na požádání vodí turisty.

Malby pod vrstvami omítek

Vlhké zdi mají být nahrazeny sanační omítkou, která bude dosahovat do tří metrů výšky. Právě proto byl provádějící firmou zadán restaurátorský průzkum vrstev omítek a maleb.

Provedl ho akademický sochař Otakar Marcin a to v zákristii a presbytáři kostela. Zatímco v zákristii nic zvláštního nenašel, v presbytáři sondáží odhalil ozdobné malby bez figur, a to hned ve dvou vrstvách.

Malby v presbytáři klášterního kostela sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě při archeologickém průzkumu nalezl akademický sochař Otakar Marcin. Nejstarší pochází pravděpodobně z 18. století.
Foto: Libor Blažek

„Nejstarší malby jsou barokní, pravděpodobně z 18. století, a převládají na nich studené zelené, šedozelené a šedookrové tóny,“ popsal nález akademický sochař.

Malby byly v minulosti přetřeny třemi vápennými vrstvami, někde i hrubozrnným štukem.

Na nich pak nalezl Otakar Marcin ještě malby z 19. století, kdy byl na růžový podklad nanesen šablonový dekor sytě červenou barvou.

Zatím není jisté, co s malbami v budoucnu bude. Nejprve se musí sejít komise památkářů, která by měla rozhodnout. Podle Marcina není zatím možné říct, zda jsou malby vzácné.

„Odkryv by se musel udělat celoplošně, tohle byly pouze sondy, které měly říct, jestli se tam něco nachází. Podle výsledků průzkumu se rozhodne,“ řekl.

Za zachování by však stála vrstva s malbami pocházejícími zřejmě z 18. století, a to především v případě, že by se na nich našla nějaká zajímavost.