„Do zkvalitnění čištění vkládáme nějaké prostředky každý rok, ale největší – třicetimilionová investice – proběhla v roce 2001. Chuť rybího masa by dnes snad mohl kladně ovlivnit nižší podíl dusíkatých látek ve vodě. Původně byla čistírna zaměřena jen na látky uhlíkaté,“ uvedl vedoucí střediska čistíren odpadních vod Vratislav Propílek.

Největší přínos podle něj ale má větší podíl kyslíku ve vodě díky biogennímu čištění – to umožňuje návrat náročnějších druhů ryb.