Jihlavské Vysoké škole polytechnické (VŠP) se podařilo akreditovat studijní obor porodní asistentka, obor všeobecná zdravotní sestra by měl být předložen k akreditaci na jaře 2008. Informoval o tom rektor Ladislav Jirků.

Škola nabídne budoucím porodním asistentkám 28 studijních míst, zdravotních sester by mohlo studovat až kolem 50. Praxi budou mít studentky ve všech nemocnicích v kraji Vysočina.

„Očekáváme značný zájem, studijní obor nahradí stejný obor na vyšší odborné škole,“ řekl Jirků. VŠP při zavádění nových oborů úzce spolupracuje s nemocnicemi v kraji a s vyšší zdravotnickou školou v Jihlavě.

Jihlavská VŠP vznikla v roce 2004 přeměnou z vyšší odborné školy. Je zřizovaná státem jako veřejná vysoká škola. VŚP pak výuku zahájila v únoru 2005.

Od příštího akademického roku nabídne tato vysoká škola studentům už šest studijních oborů - finance a řízení, cestovní ruch, počítačové systémy, aplikovaná informatika, porodní asistentka a všeobecná zdravotní sestra.