„Městská policie Chotěboř se jako jedna z mála MP v regionu soustavně zaměřuje na odhalování malých kuřáků a konzumentů alkoholických nápojů,“ informoval ředitel městské policie Jiří Novotný.

Statisticky vyjádřeno: nejvíce mladých pijanů bylo sedmnáctiletých (celkem 13 případů). Za nimi se umístili šestnáctiletí (12 případů). Čtyři byli patnáctiletí a osm čtrnáctiletých.

Zjištěné skutečnosti oznamují strážníci oddělení péče o rodinu a děti na chotěbořském městském úřadu a dále do příslušných škol. V některých případech se předávají zákonným zástupců proti podpisu do speciálně připraveného předávacího protokolu.