„Prostřednictvím dvou studentů, kteří byli o prázdninách v Havlíčkově Brodě na brigádě, se nám podařilo navázat kontakty s organizací německého Červeného kříže,“ pochlubila se vedoucí mládežnického spolku Michaela Enderlová.

Nezapomněla zdůraznit, že současně s mládeží ČČK vznikla ve Střední zdravotnické škole v Havlíčkově Brodě pobočka této organizace nazvaná Red Cross, která se specializuje hlavně na poskytování první pomoci a různé humanitární akce.

Mládežníci Českého červeného kříže jsou i členy speciální humanitární jednotky, která se účastní regionálních i celostátních soutěží v poskytování první pomoci. Někteří její zástupci navštěvují základní školy a vyučují žáky zdravovědu.

„Jedním z projektů, do kterého jsme se chtěli aktivně zapojit, je projekt Help Trans. Jeho postatou je pomoc různě handicapovaným osobám a asistenční služba. Bohužel většina členů našeho spolku jsou studenti, kteří nemají tolik volného času. Navíc se naše členská základna mění podle toho, jak studenti přicházejí, dostudují a odcházejí za prací jinam,“ vysvětlila Enderlová.

Mládež ČČK se proto zaměřila hlavně na problematiku nákazy virem HIV, na prevenci a osvětu. Tradičně k ní patří i podzimní Pochod světla za oběti zákeřné, zatím neléčitelné nemoci.