„Ty by měly být využity pro osoby s určitou výší příjmů. Vybudování nového zdravotnického střediska je velkým úspěchem. Starý objekt neměl vyhovující vstup pro imobilní obyvatele,“ hodnotí projekt štocký starosta Zdeněk Novák.

Stavba realizovaná firmou Chládek a Tintěra vyrostla jako houba po dešti – první kopnutí do země se uskutečnilo dne 18. srpna 2006.

Na rozdíl od rozsáhlé investice do kanalizace ve Štokách, kterou ze dvou třetin zaplatil stát a necelé tři miliony přihodil kraj, tato budova byla pořízena převážně za peníze městysu.

Na devítimilionovou stavbu státní fond rozvoje bydlení místním přispěl částkou 1 650 000 korun.

„Otevření střediska se plánuje na únor,“ doplnil starosta.