„Očekávali jsme že členství v tomto svazku nám přinese něco víc než jen placení vysokých členských příspěvků, čítajících sedm korun na jednoho obyvatele,“ vysvětlil starosta Jan Štefáček a dodává: „Jmenované sdružení, které tvoří několik desítek měst a obcí z kraje Vysočina se omezuje pouze na podporu regionální agentury Vysočiny. Očekávali jsme, že sdružení bude hájit zájmy členských obcí a podporovat rozvoj regionu.“

Město Přibyslav si slibovalo od členství ve sdružení například tvorbu zajímavých a prospěšných projektů. Navíc doufalo, že se sdružení bude členských obcí zastávat například při dohadování s různými úřady.