„Pamatujeme si velmi dobře, jak dlouho trvá výstavba nového jaderného zdroje,“ zaznívá v prohlášení zastupitelstva obce Dukovany na Třebíčsku. To nyní žádá vedení společnosti ČEZ, aby odkrylo své dlouhodobé záměry ohledně využití stávajících bloků atomového kolosu včetně dalšího osudu areálu po ukončení životnosti.

Zároveň se dukovanští zastupitelé dožadují zpracování studií možné výstavby dalšího bloku, který by podle nich využil zbývající potenciál řeky Jihlavy. „Vodní dílo Dalešice podle našeho názoru umožňuje chlazení dalšího zdroje o výkonu až 1000 MW,“ praví se v prohlášení. Vůči tomuto číslu jsou ale někteří odborníci poměrně skeptičtí. Myslí si, že řeka Jihlava je schopna „uchladit“ jen dalších 600 MW.

V návaznosti na toto prohlášení se 3. ledna 2008 uskuteční na krajském úřadě v Jihlavě jednání na téma budoucnosti Dukovan. Zúčastní se jej hejtman, poradce ministra průmyslu a obchodu Miroslav Beneš, senátor Vítězslav Jonáš a starostové obcí Dukovany, Mohelno a Rouchovany.

Elektrárna v Dukovanech začala vyrábět elektřinu v letech 1985 až 1987. Projektovaná životnost jí končí v roce 2015. Technologicky je ale možné ji i dvojnásobně prodloužit, což by lidé v okolí jen přivítali.