Ze všech zúčastněných klubů byly na Vysočině nejúspěšnější jihlavský klub Vrakbar, který vyplňuje volný čas více než šesti desítkám stálých klientů ve věku 15 až 19 let.

Dále žďárský Nízkopráh v ulicích a třebíčský Klub prevence, který ročně informuje více než 180 dětí o problematice závislostí, násilí a mezilidských vztahů. Tato zařízení si svými projekty vysloužila dotaci 300 tisíc korun, kterou si rovným dílem rozdělí.

„Nízkoprahové kluby nabízejí mládeži pomocnou ruku a bezpečný prostor pro seberealizaci ve volném čase,“ uvedla ředitelka Nadace Vodafone Inga Kaškelyte. „Tím, že tato zařízení podpoříme, dětem dáváme šanci vyrůst ve slušné a zodpovědné lidi,“ poznamenala k myšlence projektu.