Součástí prací bylo také statické zabezpečení a zateplení historického trámového stropu nad hlavním sálem. Na novou střechu došlo poté, co byla důkladně opravena celá fasáda ústavu.

Stará poškozená střešní krytina z už nevyhovujících a prorezlých plechových šablon byla nahrazena novou krytinou, takzvanou bobrovkou, došlo i na nové měděné klempířské konstrukce. Částečně musely být vyměněny nebo zpevněny dřevěné trámy krovu, protože se při opravách zjistilo, že jsou napadeny hnilobnou houbou.

„Součástí oprav střechy bylo také umístění topných kabelů do okapů a okapových svodů a také provedení nutných zednických prací. Například opravy komínů, podlah a říms. Celkové náklady na opravu střechy a stropu přesáhly čtyři miliony korun,“ upřesnil Eduard Jozífek z majetkového odboru kraje Vysočina.