„Šetříme, kde se dá. Státní dotace, které dostáváme, totiž sotva stačí na uskutečnění projektů, které máme za úkol takříkajíc povinně,“ povzdychla si ředitelka Žežulková. Výdaje na další aktivity, které spolek provozuje nad rámec svých povinností, proto musí hradit z různých darů a dotací od sponzorů nebo výtěžků z různých školení poskytování první pomoci v autoškolách, podnicích a soukromých firmách.

Je to především tradiční humanitární akce Běh Terryho Foxe a prosincová sbírka Děti dětem.

Už poněkolikáté je to i ples Českého červeného kříže určený dobrovolným dárcům krve. „Jenom pronájem sálu na ples v KD Ostrov ale stojí několik desítek tisíc,“ podotkla ředitelka.

Nedávno se také kancelář oblastního spolku ČČK musela přestěhovat z původních prostor, které spravoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Objekt se měl prodávat, proto se oblastní spolek ČČK přesunul do budovy, která patří městu Havlíčkův Brod. „Město nám poskytuje finanční dotaci a dovoluje používat svoji zasedací místnost k jednáním a schůzím,“ pochválila ředitelka.

Podle jejich slov spolek ČČK doplácí na to, že nemá žádný vlastní majetek a členská základna rychle stárne. Proto je potěšující, že se v řadách spolku má v poslední době k světu organizace Mládež českého červeného kříže.