„Musí se vyřešit připojení elektrárny k elektrické síti, zfázování. Pracovníci ze životního prostředí budou měřit hlučnost – zda provoz splňuje ekologické normy,“ přiblížil přípravné kroky Miloslav Beránek z haberského stavebního úřadu.

Zastupitelé o ní rozhodli sami

Ne všichni místní mají ze stavby radost. „Taková nestvůra je vidět široko daleko. A nikdo se tu lidí nezeptal, zda s tím souhlasí. Zastupitelé si to prostě rozhodli sami. Kde berou jistotu, že jsou k tomu kompetentní?“ zlobil se místní obyvatel Milan Němec.

„Schůzka zastupitelstva byla veřejná, takže se kdokoli mohl vyjádřit,“ odmítá kritiku starosta Kamene Václav Bárta. V okolních vsích, například v Olešné, měli ale lidé možnost vyjádřit se v anketě, což je přístup nesrovnatelně otevřenější.

Alespoň bezpečnost bude snad u této elektrárny dobrá. Zkušební provoz je stanoven na tak dlouhou dobu i proto, aby se hlučnost změřila při různých stavech okolní vegetace.

„Na elektrárně jsou také čidla, která zjistí případnou námrazu, jež by mohla z lopatek odletovat. Systém by vrtuli v takovém případě zastavil, dá se také nasměrovat směrem od silnice,“ doplnil Beránek.

Někteří místní se také obávají, aby Kámen nakonec nepřišel o peníze, které za umístění elektrárny s brněnskou firmou Eldaco vyjednal. Podle společnosti není důvod se bát. Pravdou je však to, že kdyby obec smlouvu uzavírala až teď a ne před lety, dostala by mnohem více.

„Obavy o peníze jsou zcela liché. Vyplatíme je. Dnes by sice mohla být nabídka větší, jenže v okamžiku uzavření smlouvy s Kamenem zkrátka byly ceny jiné, a my tehdy nabízeli dokonce více než ostatní,“ uvedla Iva Šťastná z brněnské společnosti Eldaco.

Místo původně plánovaných dvou elektráren nakonec bude na místě stát jen tato jediná. Místo milionu tedy Kámen jednorázově inkasuje půl milionu korun. Další peníze pak přijdou až po několika letech.

„Po skončení životnosti stavby ji na vlastní náklady odstraní investor. Elektrárna je stavbou dočasnou a u těch toto ukládá zákon,“ ujistila Iva Šťastná.