Radnice se tedy v létě začala zajímat o jiné možnosti nakládání s odpadem – podíl restituenta na provozování skládky, pronájem skládky jiné firmě nebo odvoz odpadu mimo město.

I kvůli těmto krokům se podařilo snížit cenu za metr zhruba na 75 korun. Okamžitě bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele II. etapy skládky, v říjnu práce začaly a v listopadu byly práce za devět milionů korun hotové.

Letos platili lidé ve Světlé za odpad 456 korun. Náklady na příští rok byly vyčísleny na 488 korun na občana. Rozdíl zaplatí město ze svého rozpočtu, k navýšení poplatku nedojde.