Alespoň to vyplynulo z obsáhlého dokumentu nazvaného Strategie rozvoje města na období let 2008 až 2022. „Strategie zahrnuje, jak by mělo město vypadat v budoucnu, jaký bude jeho další vývoj, ekonomický i demografický,“ vysvětlil starosta Tomáš Škaryd. Na plánu strategického rozvoje, který stál asi 50 tisíc korun, pracoval městský úřad víc než rok společně s odborníkem.

Podle starosty je podobná studie nutná, protože bez ní nemůže Chotěboř žádat například o finanční prostředky z fondů Evropské unie.

Strategie rozvoje počítá nejen se stavbou silničního průtahu městem, ale všímá si i toho, jak bude vypadat demografický vývoj obyvatelstva za víc než deset let.

„Měl by se sice snížit počet obyvatel v kategorii mladistvých, ale stoupne počet obyvatel v produktivním věku a samozřejmě i počet seniorů,“ upřesnil starosta. Chotěboř nečeká ani žádný překotný ekonomický rozvoj. Spíš to bude i za deset let klidné okresní městečko se stabilním počtem obyvatel.