„Ze tří stran nás obklopuje ochranné pásmo plynovodu a ropovodu, ze čtvrté k zástavbě přiléhá areál zemědělského družstva,“ posteskl si starosta Miroslav Szotkowski.

Několik parcel teď sice obec plánuje zřídit, ale ty zaberou skutečně už poslední příhodná místa.

Obecní úřad v souvislosti s budoucí stavbou čističky dokonce musel zažádat o výjimku, aby stavba mohla vzniknout v blízkosti potrubí vedoucí strategické suroviny.

S žádostí naštěstí uspěl. Jedinou možností, jak získat místo pro nové domy, by bylo ochranné pásmo „přeskočit“ a za ním založit zcela novou místní část.