Změnila se i metodika. Každému zaměstnanci se bude jeho mzda počítat zvlášť a od toho se také bude odvíjet příspěvek, který bude ve výši skutečných mzdových nákladů na zaměstnance.

Zákon zatím umožňoval firmě, která zaměstnávala zdravotně postižené z více než padesáti procent, dostávat příspěvek od státu na jejich plat podle rozsahu jejich postižení značně vyšší.

Podle zkušeností zástupce ředitele havlíčkobrodského Úřadu práce Martina Kouřila to ale nevezme chuť zaměstnavatelům z Havlíčkobrodska dávat i v novém roce šance handicapovaným. „Ti, kteří zdravotně postižené zaměstnávali, už kontaktovali úřad práce a podrobně se vyptávali, co pro ně nový zákon znamená. Žádný z nich neoznámil, že handicapované už zaměstnávat nebude,“ informoval Kouřil.

 

Šance jsou obecně velmi nízké

K těm, který zdravotně postižené zaměstnává, patří například přibyslavský podnikatel Libor Joukl. „Pro mě je podstatné, že handicapovaným mohu nabídnout pracovní příležitosti, a ne kolik na nich vydělám. Když dostanu nějaký finanční příspěvek od státu, beru to spíš jako potěšující zprávu, že na mě jako podnikatele stát nezapomněl,“ konstatoval Joukl.

Podle Jiřiny Kocmanové, která pracuje jako tlumočnice znakové řeči pro sluchově postižené ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých ale mohou nižší státní příspěvky některé zaměstnavatele odradit. „Šance handicapovaných získat zaměstnání jsou obecně nízké a každé pracovní místo, které z různých důvodů ubude, zvlášť když jsou neustále v roli peníze, znamená citelnou ztrátu,“ připomněla Kocmanová smutnou skutečnost.

Jak zdůraznil zástupce ředitele Kouřil, patří Havlíčkobrodsko k regionům, kde je v současné době největší procento šancí pro postižené najít si na trhu práce své místo.

Nicméně i zde zůstávají v evidenci pracovního úřadu někteří handicapovaní uchazeči dlouhodobě, několik měsíců i let, které se nedaří zaměstnat z různých důvodů. „V současné době jich úřad práce eviduje více než pět stovek,“ upřesnil Kouřil.