Přesto město letos proinvestovalo na 25 milionů korun, byť se zaměřovalo spíše na akce, které byly z větší části hrazeny z dotací.

Například na dokončení sanace a oprav skalních masivů Šeptouchovských skal a skal pod hradem získalo devadesátiprocentní dotaci. Dětská hřiště měla být hrazena dokonce kompletně celá z dotace, ovšem kvůli úpravám, s nimiž přišla radnice, nakonec dělala pěkných 94 procent. Také napojení středních škol na městskou síť financoval téměř celé kraj Vysočina.

Jednou z největších investičních akcí, na kterou se radnice chystá, je výstavba krytého bazénu u zimního stadionu. Stát by měla asi 80 milionů, 90 procenty by mohla přispět Evropská unie.