Vše, co jsme přežili, radostné i bolestné, je už minulostí. Někteří z vás vstoupili do manželství, koupili si nový byt, skončili studium, změnili zaměstnání. Někomu se rozrostla rodina, někomu odešel z jeho blízkosti milovaný člověk, přítel, nebo jsme se v některém z přátel zklamali.

Někdo zvítězil, jiný prohrál, někdo získal, jiný ztratil. Všichni jsme dnes jiní, než jsme byli před rokem. Ale všichni jsme o rok starší a věřím, že i zkušenější.

Končíme další rok, na kterém už nemůžeme nic změnit a za pár hodin začne rok 2008. Nevíme, co nás čeká, co se v našem životě změní, kde budeme za rok.

Předpokládáme příjemné věci, ale i těžkosti a problémy. Na nic, co nás čeká, ale nejsme sami. Evangelium nám s radostí oznamuje, že i nám dává Bůh prostřednictvím svého Syna, svého slova, možnost stát se jeho dětmi a navzájem bratry.

Když se zamyslíme nad budoucností, zjistíme, že ani karty, ani horoskopy nám budoucnost neodhalí. Záleží na nás, co uděláme s časem, jak ho využijeme. Nový rok je zahalený mlhou a závojem. Máme nové příležitosti, nové možnosti, nové šance: jestli zůstaneme při starém, to záleží jen na nás.

Nechoďme do Nového roku se založenýma rukama, otevřme se Kristovi a lidem v našem okolí. Vyjádřeme ochotu poslouchat ho v každém jeho slově a všímat si ho v každém činu, aby se On objevil v našem konání, v našem životě v celém novém roce.

P. Tomáš Rastislav Höger,
Římskokatolická církev, Vilémov