„Nově zavedený systém umožňuje automatické snímání příchodů, odchodů a přerušení pracovní doby s následným informačním výstupem pro další využití.

Odstraní ruční vyhodnocování podkladů, systém pracuje on-line, což umožní vedoucím pracovníkům okamžitý přehled o svých podřízených, zlepší využívání pracovní doby a pracovní kázně,“ zdůraznil tajemník úřadu Jiří Moučka. Hlavním prvkem systému bude docházkový terminál, který zaměstnanci najdou ve vstupní chodbě úřadu.

Tam se zaregistrují, když přijdou, když přeruší pracovní dobu nebo když budou odcházet. Registrace je pro ně naprosto jednoduchá, protože se o ni postará klíčenka, která není závislá na dotyku s terminálem.

Novinkou je i rozšíření úřadních dnů na úřadě o pátek, takže třikrát týdně budou zaměstnanci k dispozici občanům od 8 do 11.30 a od 12.15 do 17 hodin.

„Další dny slouží úředníkům k tomu, aby zpracovali podané žádosti a podněty občanů i právnických osob, svolávali místní šetření, absolvovali kontroly, školení a kurzy. V úterý a ve čtvrtek budou tedy odbavovat občany pouze v naléhavých případech a po telefonické domluvě,“ doplnil tajemník.

Jinak je tomu u sekretariátu vedení města, podatelny, pokladny a kanceláře pro ověřování podpisů a listiny. Ty budou veřejnosti přístupné každý pracovní den, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 13 hodin.