„Později nemocnice počítá s pořízením dalšího platebního terminálu do ambulantního traktu v objektu onkologie a dalšího terminálu do prostor centrálního pavilónu,“ upřesnila tisková mluvčí nemocnice Petra Černo. Ne každému bude nový platební systém hned jasný a dokáže si s terminálem poradit, ale jak tvrdí mluvčí Černo, pacienti nemusejí mít obavy. V prvních dnech měsíce ledna 2008 budou pracovnice informačního centra pacientům u terminálu pomáhat a ukazovat, jak s novým systémem zacházet.

Ambulance, které nejsou vybaveny platebním terminálem, budou zapisovat přijaté poplatky v hotovosti do příjmových pokladních dokladů. Poplatek bude možné zaplatit také na informačním centru ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Do výběru poplatků tedy budou zapojeny i administrativní pracovnice nebo sestry na oddělení.

 

Pro radu na web

Jak připomněla mluvčí Černo, přesné informace mohou pacienti najít také na webových stránkách nemocnice www.onhb.cz pod odkazem Poplatky.

„K výběru poplatků přistupuje nemocnice v souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Poplatky se týkají pouze těch zdravotních výkonů, léků a pobytů, které jsou částečně nebo zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,“ doplnila Černo.